Matemáticas

 

 

 

Os números! Para algúns apaixonantes, para outros, nunca mellor dito, problemáticos. Nestes enlaces podemos tentar superarnos neste necesario mundo das cifras!

Para ESO:

Nesta páxina hai unidades interactivas de Sm, con explicacións, actividades autocorrexibles en “averigua lo que sabes”  e exercicios resoltos en “paso a paso” indicando o proceso seguido.

Para ESO e BACHARELATO:

Calculadora básica:

http://conteni2.educarex.es/mats/11873/contenido/modulos_compilados/calculadora.swf

Calculadora científica:

http://www.amolasmates.es/utilidades/calculadora_cientifica.swf

Páxina completa para a ESO e BACHARELATO, con temas, exercicios, curiosidades, xogos…

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php

Páxina con unidades didácticas sobre distintos temas tanto para a ESO como para BACHARELATO, con explicacións e exercicios para os que se pode comprobar o resultado.

Póster dixital sobre Pitágoras que nos achega a nosa compañeira Luisa Lires:

http://edu.glogster.com//glog/51734871
Para BACHARELATO:

Páxina completa para as dúas opción de BACHARELATO, con apuntes e exercicios para practicar.

Advertisement