Xeografía e Historia

Onde estamos? Quen somos?De onde vimos? A onde imos?

Non todas estas preguntas teñen fácil resposta, pero podemos axudarvos con recursos interactivos que vos axuden a mellorar na materia de Xeografía e Historia!!!

Xeografía:

Bo mapa do mundo para localizar datos políticos e as coordenadas:

http://www.portalplanetasedna.com.ar/planisferio.htm

Mapas interactivos de Enrique Alonso para practicar a xeografía en galego e en castelán:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflashga.htm

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

Vídeos educativos breves en portugués sobre xeografía:

https://www.youtube.com/watch?v=56WKwh5P2ss (mapas)

https://www.youtube.com/watch?v=1tRSChwtlwQ (Os fusos horarios)

https://www.youtube.com/watch?v=k2GD7vbTgzM (como viaxar e chegar o día anterior)

https://www.youtube.com/watch?v=Qejc-mAObgw (as estacións)

Blog do IES Albarregas de Mérida con interesantes vídeos sobre xeografía (e historia):

https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/videos-sobre-climas-y-meteorologia/

Xeografía de Europa e España:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1008

Climas e paisaxes:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1007

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1289/climas.swf

Útil páxina do Instituto Brasileiro de Xeografía e Estatísticas para obter datos de poboación, economía, indicadores sociais, etc..

http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php

Aprender a facer pirámides de poboación:

http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/index.html

Datos sobre os concellos de Galicia do Instituto Galego de Estatística:

http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=002003003&ruta=index_bdtm.jsp

Repaso da xeografía de 3º de ESO de Isaac Buzo:

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/terceroeso/planetatierra.html

Repaso da xeografía de 2º de Bacharelato:

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html

Relación Alfabética de Organizacións Non Gubernamentais:

http://ong.consumer.es/alfabeticamente/

Páxina de xogos sobre a UE:

http://www.eurochavales.es/Juegos.aspx

Páxina con información completa sobre os distintos países do mundo:

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/index.html

Presentación do profesor Xosé Maneiro sobre a organización política das sociedades (tamén se pode consultar no seu blog Viaxe a Ítaca:

http://www.slideboom.com/presentations/170124

Historia:

“Clases de historia”  é unha interesante páxina dirixida ao ensino de Xeografía, Historia, e Historia da Arte para secundaria e bacharelatos. Ten partes prácticas para poñer a proba os nosos coñecementos:

http://www.claseshistoria.com/index.html#arriba

Audios sobre distitas etapas da historia do blog do profesor Francisco Ayén:

 

imaxinaria peregrinación a Roma de Curros e de Añón, nun tren con sete vagóns que simbolizan os sete pecados capitais (que personaliza en persoas coñecidas na sociedade galega).

https://www.profesorfrancisco.es/p/presentacion-y-objetivo-del-blog.html

Vídeos sobre a Guerra Civil española.

Vídeos sobre historia a través da canle de YouTube ” Cliphistoria”, desenvolvida por Manolo González:

http://www.youtube.com/user/Cliphistoria/

Atlas da historia de España:

http://bachiller.sabuco.com/historia/atlas%20hespana.htm

Arte e historia

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/25/0005/principal.swf

http://www.ehowenespanol.com/ensenar-historia-traves-arte-pinturas-como_257196/

Repaso xeral da ESO:

http://www.gh.profes.net/comun/VerEspecial.asp?id_contenido=34153

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/index.html

Páxina con escenas de películas seleccionadas para traballar a historia de Francisco Ayén:

http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/cine-e-historia.html

Recursos con propostas de exercicios interactivos para 1º, 2º, 3º e 4º ESO:

http://www.juanjoromero.es/blog/recursos-1%C2%BAeso/

http://www.juanjoromero.es/blog/recursos-2%C2%BAeso/

http://www.juanjoromero.es/blog/recursos-3%C2%BAeso/

http://www.juanjoromero.es/blog/recursos-4%C2%BAeso/

Arte:

Gráfico cun percorrido pola arte contemporánea:

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/cuartoeso/arte_contemporaneo.html

Recursos e exercicios sobre arte:

http://www.juanjoromero.es/blog/recursos-arte/

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/arte.html

Vídeo para tentar recoñecer os principais monumentos de Europa:

http://videosparapequesymayores.blogspot.com.es/2013/08/eres-capaz-de-reconocer-todos-estos.html

Enlaces para traballar O Greco:

http://www.elgreco2014.com/#!de-creta-a-toledo/c10z2

http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/artistas_creadores/el_greco.html

 http://museodelgreco.mcu.es/web/docs/recursoeducativo.pdf

http://enciclopedia.us.es/index.php/Manierismo

http://gl.wikipedia.org/wiki/O_Greco

http://www.arteespana.com/elgreco.html

http://www.elgreco2014.com/#!espacios-greco/c1kz6

http://blogs.unir.net/humanidades/2152-el-greco-2014

http://ermundodemanue.blogspot.com.es/2011/05/el-greco-pinturas-cuadros.html

http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/artistas_creadores/el_greco.html?l=es&shownResults=5&page=1#ancla_secciones

Advertisement