Plásticos no mar, a enfermidade do planeta

Entrados xa no 2019, continuamos co programa Con-Ciencia que levamos a cabo en 2º de ESO. Nesta ocasión, David  Torres foinos revelando por que o mar está enfermo e ata que punto os plásticos o están “afogando”.

Sabemos que existen grandes illas de lixo flotando no mar e que a maior está situada no océano Pacífico, pero tamén que o 80% non se ve porque está no fondo. A súa eliminación é moi difícil, de aí que debamos comprometernos coa reducción drástica dos residuos. Só limpar a illa do plástico lévaría máis dunha década!

As aves, os peixes e todos os seres vivos do ecosistema mariño consomen o plástico que nós tiramos ao mar. Mesmo no sal que se obtén do mar estamos a inxerir microplásticos! Estes envases polos que optan maioritariamente as empresas están matando o planeta.

No IES de Porto do Son somos conscientes do problema. O programa Con-Ciencia é un dos proxectos dos que formamos parte. Toda información e formación sobre o tema é absolutamente necesaria. Temos que ser concientes e tomar medidas con urxencia. Non só as autoridades, cada un de nós. Procurar alternativas e actuar con rapidez.