Creación dun novo espazo protexido

Hoxe, no obradoiro do programa Con-Ciencia,  os rapaces e rapazas de 2º de ESO, divididos en grupos que representaban o concello, o sector turístico, asociacións de veciños e comunidade científica, tiveron que posicionarse e defender desde o seu rol, a creación, ou non, dun novo espazo protexido nunha zona de costa do seu concello.

Finalmente, aínda que o sector turístico e algúns veciños foron difíciles de convencer, puxéronse de acordo en que a creación do novo espazo protexido no pobo era a posición de maior interese para todos agora e no futuro.