2011, o ano de Lois Pereiro, o poeta punk

Deseño de Séchu Sende

Deseño de Séchu Sende (Made in Galiza)

Comezou o Ano de Lois Pereiro, poeta monfortino ao que a Academia da Lingua Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas 2011 co obxectivo de valorar e reivindicar unha figura que conecta a poesía galega cos movementos da cultura europea dos 80 e a contracultura. Segundo o presidente da institución, Xosé Luis Méndez Ferrín, a figura de Pereiro é distinta ao perfil habitual dos homenaxeados no Día das Letras e posúe un carácter simbólico especial para a institución. “Nas letras galegas”, asegurou Ferrín, “constitúe unha liña de intensidade vital e de formas contemporáneas”.

Lois Pereiro (Monforte, 1958 – A Coruña, 1996) iniciouse na literatura nunha revista experimental, Loia, aos dezasete anos. Naquela publicación o seu nome apareceu ligado a un grupo de mozos e mozas universitarios galegos como como Antón Patiño, Menchu Lamas, Manuel Rivas, o seu irmán Xosé Manuel Pereiro, Fermín Bouza ou Vicente Araguas, que editaban esta revista no Madrid dos anos 70. Máis tarde, formou parte do Grupo de Amor e Desamor, un colectivo que editou a mediados dos 80 na Coruña dous libros homónimos. O seu primeiro poemario non veu a luz até 1991, Poemas 1981/1991, ao que seguiu en 1994 Poesía última de amor e enfermidade. A súa obra tamén se pode atopar en antoloxías como Después de la modernidad (1987) e en revistas culturais daquela altura. Tras a súa morte publicouse Poemas para unha Loia, unha escolma da súa poesía de xuventude que tamén inclúe o ensaio Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia. Tamén postumamente apareceu unha novela inconclusa co título Náufragos do paradiso (revista Luzes de Galiza).

Cun famoso acróstico da súa autoría e coa versión musical do poema “Narcisismo” que fixeron os míticos Radio Océano, pionerios do rock galego nos oitenta,  damos comezo ao Ano Lois Pereiro no noso instituto.

En Praza das Letras podedes coñecer máis polo miúdo a súa vida e a súa obra.

Román

Certame de Poesía Visual Letras Galegas 2010

O Equipo da Biblioteca, o Departamento de Lingua Galega e o Clube da Lingua do IES de Porto do Son convocan o Certame de Poesía Visual Letras Galegas 2010, un concurso que procura achegarvos a poesía de Uxío Novoneyra, o autor homenaxeado neste ano, a todo o alumnado do instituto. Convidámosvos a recrear os poemas e a traxectoria vital do Poeta do Courel por medio da elaboración de caligramas e colaxes nos que experimentedes coa forza das palabras, o son dos versos, as emocións das cores e as formas máis imaxinativas. Pero, de que estamos falando?

Un caligrama é un poema escrito de tal xeito
que o texto fai un debuxo que, polo xeral, garda
relación co contido dos versos.

A colaxe poética é unha composición formada
por versos e palabras de diversos textos que
poden ir acompañadas de debuxos e imaxes.

Para coñecer máis polo miúdo estas técnicas creativas e inspirarvos nas composicións máis suxerentes botádelle unha ollada á seguinte presentación:

Escolma de caligramas e colaxes IES de Porto do Sonhttp://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=escolmadecaligramasecolaxesiesdeportodoson-100415101300-phpapp01&stripped_title=escolma-de-caligramas-e-colaxes-ies-de-porto-do-son

View more presentations from Román Landín.

Aínda que sempre podedes acudir á Biblioteca do centro ou á rede para mergullarvos na poesía e a vida de Uxío Novoneyra, neste blogue tamén contades coa seguinte selección de textos do autor:

http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&viewMode=presentation&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2A5083&showFlipBtn=true&documentId=100415151559-feb63731daac4cfa8d91aae9379e5d9c&docName=escolma_de_poemas_de_ux_o_novoneyra__letras_galega&username=etikeles&loadingInfoText=Escolma%20de%20Poemas%20de%20Uxio%20Novoneyra%20(Letras%20Galegas%202010)&et=1271344842833&er=40

Estas son as bases do certame:

1. Pode participar o alumnado da ESO, Bacharelato ou do ciclo formativo.
2. Cada alumno/a participará cun caligrama ou unha colaxe -con texto- orixinal, inédita e en galego aínda que pode presentar máis dun traballo. Valorarase a orixinalidade, o contido, a expresión correcta e unha
presentación coidada.
3. As obras non irán asinadas, identificaranse cun pseudónimo e entregaranse en sobre pechado. No seu interior, nun papel dobrado, anotarase nome e apelidos e grupo ao que pertence. O sobre depositarase nunha caixa disposta na Conserxería para tal fin.
4. A temática será a obra e a figura de Uxío Novoneyra, que poderá ser recreada a partir da antoloxía traballada na aula ou de calquera outro material.
5. Os traballos non superarán as dimensións dun folio DIN A4. Poderán presentarse manuscritos ou a ordenador.
6. A presentación de orixinais terá como data límite o 18 de maio.
7. A participación neste concurso implica o consentimento do/a autor/a para a divulgación da obra presentada nas páxinas do centro.
8. O xurado estará integrado por cinco persoas, alumnos/as e profesores/as e a resolución darase a coñecer o 25 de maio.
9. Haberá dous premios (camisolas, USB, CDs e libros) en cada categorías:

  • Categoría A: 1º, 2º e 3º da ESO; e
  • Categoría B: 4º ESO, Ciclo e Bacharelato.

10. Os premios poderán ser declarados desertos. A participación nesta convocatoria implica a aceptación de todas e cada unha das normas contidas nas presentes bases.